Have med græsarmering

Der er anvendt en græsarmeringsblok - Ecoblock - som er 50 mm høj. Arealbefæstelsen er permeabel, enten i form af græsarmeing eller i form af Ecoblock fyldt op med et løst skærvemateriale.

Græsarmering er en løsning der bruges på bl.a. sommerhusgrunde, til parkeringsarealer hvor man ønsker græs.Her er der anvendt på det meste af græsplænen fordi man på den måde kan håndtere både trafik på arealet og regnvandet der falder samtidig med at arealet fremstår pænt grønt.

Løsningen hvor man fylder Ecoblocken op med et løst skærvemateriale er anvendelig til bl.a. indkørsler som vist her. Afhængig af bærelaget og underbunden kan denne løsning håndtere store mængder regnvand lokalt.

Byggros anbefaler altid at opbygge bærelaget som en gartner-makadam ved græsarmering, på den måde opnår man bedre vilkår for græssets trivsel. Græsrødder trænger faktisk langt ned i jorden. Etableres en græsarmering blot over en traditionel bærelagsopbygning vil det mistrives - især i de tørre perioder. Da rødderne kun kan vokse i cellerne og ikke trænger særlig dybt ned i bærelaget.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K