Høje Gladsaxe Park – regnvandssøer og udvidelse af forsinkelsesbassin

http://www.nordvand.dk/afloeb/regnvandihgp/hgp/Sider/default.aspx

VVM for regnvandssøer i Høje Gladsaxe Parken:
http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=42841&M=News&PID=74867&NewsID=6136

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K