Høje Gladsaxe Park – regnvandssøer og udvidelse af forsinkelsesbassin

Nordvand anlægger fire nye regnvandssøer og et nyt vandløb i Høje Gladsaxe Park. Sammen med en udvidelse af de eksisterende anlæg, kanaler og vådområder vil de nye søer give mulighed for at opsamle og forsinke regnvand fra oplandet omkring Høje Gladsaxe, Marielyst [Link] og Grønnemosekvarteret [Link]. Vandet fortsætter fra regnvandssøerne igennem Gyngemosen og ud i de tilstødende naturområder. Søerne kommer til at fremstå rekreative og naturlige og bidrage til den velfungerende natur i området, som er levested for truede planter og dyr.

Et eksisterende fællesbassin ændres til et regnvandsbassin i løbet at efteråret 2014 – sommer 2015. Der er allerede etableret et nyt underjordisk spildevandsbassin, som kan håndtere spildevandet, når hele oplandet er separeret.

Søerne i parken forventes at være færdigt maj 2014.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K