Klimatilpasning i Hornemanns Vænge, Valby

I Hornemanns Vænge er der langt nye regnvandsledninger. Desuden er tagvandet fra alle boligblokkene afkoblet og ledt til regnbede, der er etableret i græsarealerne mellem bygningerne. Tagvandet udnyttes til at gøre arealerne grønnere, fremme biodiversiteten og skabe nye gårdrum for beboerne. Regnbedene er designet med forskellig karakter som skoveng, græseng, vådeng og blomstereng.

Som en ekstra sikkerhed er anlægget udført med overløb til et forsinkelsesbassin, der er udført som en skaiterbane.

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K