Kombination af elementer giver fleksibel klimatilpasning i Glostrup

Visionen ved at gennemføre projektet ’Grøn Kloak’, hvor regnvandet afledes lokalt i bebyggelsen Glostrup Vestergård, var, at forebygge oversvømmelse af kældre og give et miljømæssigt bidrag til nærområdet og kommunen.

Projektet omfatter en kombination af forskellige LAR-elementer: opsamling i bassiner, render, forsinkelser, fordampning og nedsivning, som både bliver etableret i gården og på vejsiden i bebyggelsen.

Projektet tilfører Glostrup Vestergård en fleksibel og robust klimatilpasning, samtidigt med at bebyggelsens friarealer fremstår mere frodige og får en øget biodiversitet og nye muligheder for rekreative oplevelser til glæde for beboerne.

Links:
http://www.jjw.dk/?projekt=gron-kloak

Glostrup Vestergård JJW Arkitekter_ Grøn Kloak_01

Glostrup Vestergård JJW Arkitekter_ Grøn Kloak_02

Glostrup Vestergård JJW Arkitekter_ Grøn Kloak_03

Glostrup Vestergård JJW Arkitekter_ Grøn Kloak_04

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K