Kongedybs Alle og Prøvestens Alle

To klimavenlige villaveje på Amager skal inspirere grundejerforeninger i hele Københavns Kommune, når MT Højgaard hjælper Grundejerforeningen Øresund i mål med grønne nedsivnings- og afledningsløsninger til at afskære regnvandet.

København skal sikres mod den stigende mængde nedbør, der vil falde de kommende 100 år, så kloakkerne ikke løber over.  

Grundejerforeningen består af grundejere på Kongedybs Alle og Prøvestens Alle, der ligger parallelt med hinanden og begge er forbundet med Øresundsvejen på Amager. Vejene er hver især 200 meter lange, og de var helt nedslidte, da arbejdet med klimatilpasningen begyndte. Opgaven var at tilpasse gadeforløbet til beboernes behov og samtidig sørge for klimavenlige løsninger til nedsivning og afledning af regnvand.

På Kongedybs Alle og Prøvestens Alle er der fortsat kloakker, men nedsivningen og afledningen af regnvand hjælpes nu på vej af de grønne ”bånd”, der er blevet etableret på de to villaveje. De grønne bånd, der også kaldes ”regnbede”, har en bassinvolumen på i alt 70 kubikmeter, der er fordelt ligeligt mellem de otte bassiner. Ved at aflede vandet fra de klassiske kloaker aflastes kloaksystemet.

Fra stillevej til grøn forsinkelsesvej

Vejene var nogle af de første, der blev udnævnt til ’Stilleveje’ i Københavns Kommune. Det betyder, at man ikke må køre hurtigere end 15 km/t ned af vejene. Mange bilister lagde dog ikke mærke til skiltningen, der anviser den maksimale hastighed. Derfor har vi skabt grønne markeringer på vejen, der skal gøre bilisterne opmærksomme på, at vejen er en stillevej.

Partnerskabstræer

I Københavns Kommune er der fokus på at gøre byrummet grønnere. Derfor planter kommunen træer for 1,4 millioner kroner over en toårig periode. MT Højgaard støtter op om den slags tiltag, og  har derfor indgået et partnerskab med Byens Drift i Københavns Kommune. Som resultat af partnerskabet bliver Kongedybs Alles og Prøvestens Alles grønne forvandling lidt grønnere med 30 nye træer langs de nye klimavenlige veje.

Læs mere her: http://mth.dk/Vores-Projekter/Klimatilpasning-af-Kongedybs-Alle-og-Proevestens-Alle

Kongedybs Alle 1

Kongedybs Alle 2

Kongedybs Alle 3

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K