LAR-anlæg ved kulturhus Kilden i Brøndby

De nye udearealer ved Kilden demonstrerer hvordan regnvandet i byen kan integreres i bybilledet på en måde, der kan inspirere (grundejere) til regnvandsløsninger på egen grund.

I valget af løsning er der lagt vægt på at vandet er synligt. Derfor kan man fra bygningens nedløbsrør følge vandets vej gennem linjedræn og videre ud i regnbedene. Fra regnbedene ledes eventuelt overskydende vand videre gennem åbne render til en lavning i parken. Regnbedene er anlagt som 30 cm dybe lavninger for at vandet kan opfanges og nedsives i jorden.

Gennem beplantningen i regnbedene vil man kunne følge årstidernes skiften, da den er sammensat så der året ud vil være enten blomster, blad- og gren farver eller vinterstandere. Både blomster og buske er valgt så regnbedene kommer til at fremstå frodige.

Regnbede kan i perioder være meget tørre og andre gange meget våde, derfor er beplantningen valgt så den er tilpasset disse forhold. I lavningerne er brugt planter, der kan tåle at stå i vand i et par døgn, mens der højere oppe er valgt planter der er bedre tilpasset tørrere forhold.

Inspirationen til regnbedenes form kommer fra det nye biblioteks indretning med asymmetriske former. På samme tid understreger bedenes form og placering hvordan man bevæger sig på forpladsen. I haven (bedene overfor ældrecentret) skaber regnvandsbedene et skålformet rum omgivet af bevoksning.

Samlet set kan anlægget aflede og nedsive ca. 200 m3 regnvand, som kommer både fra biblioteket og kulturhusets tag.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K