LAR i Augustenborg, Sverige

Boligområdet Augustenborg er anlagt i 1950erne og består af boligblokke i 3-6 etager på et cirka 20 ha stort område. I 1998 indgik boligselskabet MKB partnerskab med Malmö Stad om en revitalisering af Augustenborg med projektet Eco-city Augustenborg. Målet var at omdanne Augustenborg til et socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt boligområde. Et vigtigt element i projektet var gennemførelsen af et bæredygtigt regnvandssystem, hvor et åbent afløbssystem har afløst det tidligere overbelastede kloaksystem, der jævnligt forårsagede oversvømmede kældre. Et andet innovativt element har været en aktiv inddragelse af beboerne i idéudvikling, design og implementering.

Regnvandssystemet har haft som ambition at håndtere så meget regnvand som muligt i nærheden af kilden i et åbent regnvandssystem. Det åbne system består af 2 kilometer såkaldte drop-kanaler, 10 damme og en række åbne regnvandskanaler. Blandt nogle af de anvendte teknikker kan nævnes lokal infiltration på græsplæner og parkeringspladser, tilbageholdelse i damme og områder planlagt til midlertidig oversvømmelse, samt langsom transport i trug, kanaler og grøfter.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K