LAR i boligselskabet Vestergården, Glostrup

KAB og Glostrup Ejendomsselskab her gennemført et demonstrationsprojekt, der helt har fjernet regnvand fra kloakken, så de 819 husstande fremover ikke får oversvømmelse i kældrene.
Vi har efterfølgende besluttet at der også skal være grønne tage, siger John Steffensen, der glæder sig til at hele projektet skal præsenteres for beboerne i Vestergården på et afdelingsmøde til efteråret

Hvad indeholder demonstrationsprojektet?

Langs indgangsfacader:
  
• En slynget kanal langs Vester­gårdsvej 55-123
   • En lige kanal langs Vestergårdsvej 68-72
   • Regnbede og beplantning langs kanalerne
   • Render, der leder vandet fra tag­nedløb til kanalerne
   • Rist over kanaler ved indgangs­partier
   • Grønne tage på egnede bygninger

Gårdrummene:
   • Et regnvandsmagasin, regnbede og jordhøje i gårdrum 6
   • En slynget kanal, en lille sø, et regnvandsmagasin og en tepavil­lon i gårdrum 7
   • Et regnvandsmagasin og regnbede i gårdrum 16

Ved kraftig regn leder kanalerne regnvandet fra tagene til regnvandsmagasiner og søen i gårdrummene. Kanalerne er smalle og vil have en bredde på ca. 30-40 centimeter. Den lille sø i gårdrum 7 fyldes op med regnvand. Søen har en fast bund, som gør det muligt at holde på regn­vandet. Søen suppleres med vand fra hanen i tørre perioder, dvs. at der al­tid vil være vand i søen og at søen vil være et permanent rekreativt områ­de i bebyggelsen.

Alt regnvandet fra bebyggelsen håndters derfor lokalt i kanaler, regnbede, bassiner og nedsives i stedet for at blive ledt til kloak

Hvad koster det?
Den samlede pris for demon­strationsprojektet er ca. 10,5 mio. kr. For beboerne vil pro­jektet betyde en huslejestigning på 16-17 kr. pr. mdr. pr. bolig.

Læs mere her og se en plan over, hvad der er lavet:
 http://www.glostrup-ejendomsselskab.dk/attachments/article/11/Glostrup Vestergard Miljoavis ny.pdf
http://www.glostrup-ejendomsselskab.dk/attachments/article/31/Grøn kloak.pdf

Glostrup Vestergård foto 1

Glostrup Vestergård foto 2

Glostrup Vestergård foto 3

Glostrup Vestergård foto 4

Glostrup Vestergård foto 5

Glostrup Vestergård foto 6

Glostrup Vestergård foto 7

 

Glostrup Vestergård foto 9

Glostrup Vestergård foto 10

Glostrup Vestergård foto 11

Glostrup Vestergård foto 12

Glostrup Vestergård foto 13

 

 

 

Glostrup Vestergård JJW Arkitekter_ Grøn Kloak_04

Glostrup Vestergård JJW Arkitekter_ Grøn Kloak_01

Glostrup Vestergård JJW Arkitekter_ Grøn Kloak_02

Glostrup Vestergård JJW Arkitekter_ Grøn Kloak_03

Glostrup Vestergård JJW Arkitekter_ Grøn Kloak_04

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K