LAR i Dahlsvej-kvarteret Odense

Området er 18,3 ha og skal indeholde 200 boligenheder. Borgerne skal håndtere 50 % af regnvandet på egen grund, resten håndteres af forsyningen i wadier, regnbede og bassiner. Anlægget er dimensioneret til at håndtere 75 % af de befæstede arealer ( kravet er kun 50 % i lokalplanen), så der er en vis sikkerhed indbygget. Alt vandet kan dog ikke håndteres på grunden, så der er anlagt et overløb til Odense Å. Arealet ligge i et område med særlige drikkevandsinteresser, så alt vejvand renses gennem filtermuld.

Vandcenter Syd og Orbicon har gjort meget ud af videnopsamlingen ved dette projekt. Bl. andet viste det sig, at forundersøgelserne med at fastlægge nedsivningspotentialet ikke var grundige nok. Desuden foregik anlæg af LAR-anlæg samtid med byggeprocesserne i området, og de store maskiner medførte en massiv sammenpresning af jorden.

Læs mere om erfaringerne her: DownloadErfaringer med LAR (1,1 MB)

Se lokalplanen her.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K