LAR i forbindelse med renovering af boligkarré, Amager

Gårdrum samt kantzoner og udearealer omkring ejendommen blev totalrenoveret. Målet var at skabe et udemiljø med mere indhold og større rekreativ værdi for beboerne. Der er lagt vægt på at forbedre rammerne for et indbydende socialt miljø med tryghed, overskuelighed, robusthed, samt øget biodiversitet og lave driftsomkostninger. Beboerne har i dag gavn af det mere intime anlæg med flere muligheder for leg og bevægelse og oplevelse. Beplantningen skaber attraktion over hele året og skaber et samspil mellem rum og flade.

Der blev udført synlige LAR-anlæg, der understøtter det varierede udtryk og rumligheder i gårdrummet. Regnbede og vandrender er en integreret del af indretningen og bidrager til øget biodiversitet

Vibo afd. 140 foto 3

Vibo afd. 140 foto 1

Vibo afd. 140 foto 2

 

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K