LAR i Kronsberg, Tyskland

Boligområdet Kronsberg består af omkring 6.000 husstande. Det er opført i sammenhæng med EXPO 2000 og er tænkt som et eksempel på bæredygtigt byggeri. Hele området ligger på en skråning og holdes sammen af et overordnet regnvandskoncept.

Regnvandssystemet i Kronsberg udnytter det naturlige fald i terrænet til at lede overfladevand ned til de naturlige vådområder ved bakkens fod. Vandløbet Rohrgraben, som naturligt strømmer langs foden af bakken, er genoprettet og suppleret med nye vandbassiner.  Jordbundsforholdene i Kronsberg er dårlige til nedsivning, hvilket har udfordret LAR-systemet. Man har således valgt en løsning, hvor dele af vandet håndteres på overfladen, mens resten håndteres under jorden i rør og cisterner. Regnvandet opsamles langs vejene i vadier og i brede midterrabatter på de tværgående gader, som fører fra bakkens top og ned mod vandløbet. I gårdrummene tilbageholdes regnvandet i bassiner uden direkte nedsivning. Underjordiske rør leder vandet videre til en række nedsivningsarealer og til slut til recipienten. Kombinationen af disse elementer sikrer, at et fastsat udledningskrav på 3 liter pr. sekund pr. hektar kan overholdes.

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K