LAR i Monnikenhuizen, Holland

Monnikenhuizen ligger på en skråning som et markant grønt boligmiljø med en rolig atmosfære. De cirka 200 boliger har det kuperede terræn som det styrende element for bebyggelsen. Dette understøttes af regnvandshåndteringen, der er et synligt element i kvarteret. Riller i facaderne leder regnvand fra tage til gaden, hvor et system af render i midten af ​​gaden fører vandet videre til et trekantet infiltrationsbassin placeret på områdets laveste niveau. Renderne, der bruges til transport af regnvand, fungerer samtidig som trafikchikaner, som udover at dæmpe hastigheden gør strømmen af regnvand til en oplevelseskvalitet i gadebilledet og fremhæver vandet som et sanseligt element i bebyggelsen. Regnvandsbassinet er etableret med en ler-membran i bunden for at sikre et permanent vandspejl.  Når vandstanden stiger har det ekstra vand mulighed for at nedsive gennem omkringliggende græsarealer. Under ekstreme regnskyl har bassinet overløb til et centralt beliggende skovområde.

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K