LAR i Sharnhorst Ost, Tyskland

Scharnhorst Ost ligger ved Dortmunds nordøstlige bygrænse. I begyndelsen af 1990erne var området udfordret af sociale problemer og bydelen blev udpeget til byfornyelse. Man valgte at samle aktiviteterne under titlen ”Neuer Umgang mit dem Regenwasser in Scharnhorst-Ost”. Visionen var, at regnvandet skulle blive en oplevelse og udgøre en sanselig kvalitet, et vigtigt identifikationspunkt og det centrale tema i den fremtidige byudvikling. Designkonceptet for omdannelsen blev udviklet i samarbejde med lokale aktører i form af fx boligforeninger, beboere, skoler, børnehaver m.fl.

Jorden i Scharnhorst Ost er stærkt komprimeret og mange steder også vandmættet, hvilket gør nedsivning meget vanskeligt. Dertil kommer bygningernes flade tage med integrerede nedløbsrør, der besværliggør adgang til vandet og dermed også afkobling fra kloaksystemet. Udfordringerne med nedsivning blev løst ved at anvende de store grønne områder mellem bygningerne som nedsivningsarealer og etablere regnvandscisterner, som samler vandet til små vandløb, åbne bassiner og legepladser.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K