LAR på Jævndøgnsvej, Århus

På Jævndøgnsvej i Århus ligger der en række parcelhuse ejet af en boligforening. En del af disse huse har fået afkoblet regnvandet, der nedsives i græsplænerne på egen grund, eller på nabogrunden, hvis der er pladsmangel. De fleste af anlæggene er meget simple, idet tagvandet blot ledes over græsset til en lavning, der er lavet i græsplænen. Nogle af lejerne har arbejdet videre med anlægget for at få det integreret i have, andre bruger det blot som en græsplæne.

Billederne viser anlæggene i 8 af husene.

Hus 1
Jævndøgnsvej Hus 1_1  Jævndøgnsvej Hus 1_2

Hus 2
Jævndøgnsvej Hus 2_1  Jævndøgnsvej Hus 2_2

Hus 3
Jævndøgnsvej Hus 3_1  Jævndøgnsvej Hus 3_2

Hus 4
Jævndøgnsvej Hus 4_1  Jævndøgnsvej Hus 4_2

Hus 5
Jævndøgnsvej Hus 5_1  Jævndøgnsvej Hus 5_2

Hus 6
Jævndøgnsvej Hus 6_1  Jævndøgnsvej Hus 6_2

Hus 7
Jævndøgnsvej Hus 7_1  Jævndøgnsvej Hus 7_2

Hus 8
Jævndøgnsvej Hus 8_1  Jævndøgnsvej Hus 8_2

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K