LAR ved Egedal Rådhus

Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Henning Larsen Architects og SLA Landskabsarkitekter har samarbejdet på totalentreprisen Egedal Rådhus og Sundhedscenter, som blev færdig november 2014.

Regnvandet på rådhusets tag opsamles i nedgravet regnvandstank og anvendes til toiletskyl i rådhuset. Udover at dette forsinker og reducerer afledning af regnvand til regnvandskloakken sparer det også på grundvandsressourcen med ca. 1.500 m3 årligt.

Grønt tag på sundhedscentret forsinker og reducerer afledning af regnvand til regnvandskloakken og giver samtidig et grønt opholdssted på taget.

Forsinkelsesbassin på terræn i lavningen syd for rådhuset udjævner afledningen til regnvandskloakken. Det er en synlig løsning der bidrager til forståelse af vandets kredsløb og det er en billigere løsning end nedgravet forsinkelsesbassin.

Lavningen vil kun stå med vand ved skybryd og vil være tømt få minutter efter regnintensiteten er aftaget. I det aktuelle byggeri er løsningen ”gratis” da lavningen var en integreret del af den landskabelige bearbejdning.

Fordele: Det grønne tag udgør en sansehave hvor Sundhedscentrets borgere og Rådhusets medarbejdere kan opholde sig.

Etableringsomkostninger: Samlet etableringsomkostninger for regnvandsanlæg og grønt tag ca. 700.000 kr.

Forsinkelsesbassinet er integreret i udeareal løsningen.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K