Lollikhuse - Nedsivning af tagvand i faskiner

I Samvirkende Boligselskaber, afdeling Lollikhuse, har man i samarbejde med KAB fået udarbejdet fremtidsanalyse og efterfølgende handleplaner for bebyggelsen. Som en del af handleplanen, er afdelingens kloaksystem blevet renoveret og fornyet i 2011. Lollikhuse er en afdeling fra 1943 med 165 boliger, fordelt i to 3 etagers vinkelblokke, langs Smørumvej i Brønshøj.

Projektleder Thomas Kirkegaard fra KAB, kendte til eksistensen af LAR og var tidligt i projektet opmærksom på, at situationen var oplagt til at separere kloakken, sådan at spildevand og regnvand blev adskilt. Ved opgravning af den gamle kloak, kunne man lægge nye rør til regnvandskloakken, andre steder skulle der kun graves til en minimumsdybde for at nedlægge en ny regnvandskloak.

Afdelingen ligger i Københavns kommune, kloakken er et fællessystem og den offentlige kloak administreres af Københavns Energi. En undersøgelse af jordbundsforholdene i området viste at forholdene var ”måske egnede” for nedsivning af regnvandet gennem faskiner. En forespørgsel til KE, viste at der var mulighed for at få tilbagebetalt 40 % af kloaktilslutningsbidraget, såfremt alt regnvand blev frakoblet kloakken og nedsivet på de grønne områder.

Afdelingens følgegruppe var meget interesseret og besluttede at lade rådgiveren Danacon foretage de nødvendige geotekniske forsøg og udarbejde økonomisk overslag for etablering af nedsivningsanlægget. 

Projektet kunne realiseres og efter ansøgning og formel kommunal godkendelse at projekt og tilladelse til nedsivning, er nedsivningsanlæggene nu udført og har i øvrigt stået sin prøve i forbindelse med skybruddet over København den 2. juli 2011.

Afdelingen har med tilbagebetalingen fra KE, fået betalt størsteparten af udgifterne til fornyelse af kloakken og kan i stedet bruge de planlagte midler til andre tiltrængte formål i afdelingen, f.eks. renovering af de grønne områder m.v. Hele projektet forventes færdiggjort med udgangen af august måned.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K