Magasinering af regnvand i Kilen Solrød

Kilen er et klimatilpasningsprojekt, der har til formål at forsinke regnvand før udledning til Solrød Bæk.

Anlægget består af to bassiner forbundet med en ca. halv meter dyb vandrende. Det mindste bassin er opbygget i forskudte gabioner (trådkasser fyldt med sten) og er designet som et ”grønt” regnbed med varieret bevoksning af vand- og sumpplanter, hvor der i perioder vil stå et vandspejl på ca. 40 cm. En flydebro leder en sti igennem bassinet. Det største bassin er udført i beton. Nede i bassinet er forskellige sportsaktiviteter placeret, såsom basketballbane og crossfit-elementer. Adgangen til bassinet sker via en betonrampe i forskudte plateauer, som kan benyttes til siddepladser og leg mm. Imellem bassinerne løber en ca. 2,0 m bred asfaltkanal, som kan rumme ca. 475 m³ vand. Kanalen og det store bassin vil kun være vandfyldte i få og begrænsede perioder om året. I den resterende tid kan anlæg og bassiner benyttes af eleverne fra Solrød Gymnasium og borgere i alle aldre som et aktivt byrum. Udløbet fra det store bassin sker i den sydlige ende igennem en lille rist. Herfra løber vandet til en pumpestation, hvor vandet pumpes i Solrød bæk indtil bassinet igen er tørt.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K