Musicon, Roskilde Scaterpark, magasinering til ekstremregn

Musicon-bydelen i Roskilde, som er et af Danmarks største byudviklingsprojekter, skal inden for en årrække udvikle sig til en musisk og kreativ bydel på i alt 250.000 kvm. med boliger, rockmuseum, kreative erhverv og rekreative områder.

Et af disse områder bliver Rabalder Parken, der med sine 40.000 kvm skal være et samlingssted for Musicon-bydelen.

Men parken bliver også et af de første steder i Danmark - og måske hele verden - hvor man udnytter et teknisk anlæg til magasinering af regnvand med en skater- og aktivitetspark.

Arbejdet med at anlægge parken blev indledt i april 2011, og hvis ellers tidsplanen holder, og vinteren ikke bliver for hård, skal området være klar til at modtage skatere, rulleskøjteløbere og andre Roskilde-borgere den 6. juli 2012.

Formålet med det tekniske anlæg er tre ting: Det skal være rekreativt, hindre forurening og samtidig være fleksibelt i forhold til ekstremregn, siger landskabsarkitekt og projektleder Lene Madsen fra Roskilde Kommunes afdeling for veje og grønne områder.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K