Nedsivning af regnvand i bebyggelsen Tusindfryd, Silkeborg

Regnvand opsamles midt i bebyggelsens to klynger i lukkede vandrender, der ledes gennem regnbede. I regnbedene bliver vandrenderne permeable og er forsynet med faskiner nedenunder. For hver ende af vandrenderne er der desuden regnbede som 50cm forsænkninger i græs, hvortil der er overløb. Regnbedene inde mellem husene er tilplantet med græsser og stauder samt opstammede træer. For yderligere at tilbageholde vand på de grønne arealer, er der plantet frugttræer og frugtbuske flere steder på grunden.

Bebyggelsen ligger i bydelen Gødvad Enge, der blev planlagt som en ”bydel i vandbalance”, hvor hele bydelen er afkoblet regnvandskloakering. Udfordringen er, at nedsivningsforholdene ikke er de allerbedste. Derfor kunne regnvandet ikke håndteres i regnbede alene.

Projektet er udført for Birch & Co ApS og stod færdigt ultimo 2018. Internt sagsnr.: 16.221.

Etableringsomkostninger kendes ikke, da det er udført som del af et byggeprojekt. Der foreligger en udførlig driftsinstruks for anlægget. Her i første sæson står der lidt vand i bunden af de to regnbede for hver ende af anlægget efter en dag med kraftig regn.

 

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K