Nedsivning af regnvand i De gamles By, København

I forbindelse med klimasikring af København er de eksisterende haver og grønne område i De Gamles by blevet brugt til lokal håndtering af regnvandet i området
Vandet fra tagene bliver ført gennem rør eller synlige chausséstensrender ud mod et halv meter dybe, tilplantet regnbede i græsplænerne, hvor vandet forsinkes, og siver ned i jorden. Ved skybrud er der overløb til en grøft på begge sider af Alleén og derfra videre til kloaksystemet”,

Skybrudsprojektet kan give De Gamles By et grønt løft, og formålet med de nye haver er blandt andet, at de skal varierer med årstiderne og deres indretning kan anvendes til genoptræning og aktivering af ældre, og på den måde øge livskvaliteten, særligt for plejecentrenes beboere, men også for områdets øvrige brugergrupper, da stierne vil være åbne for offentligheden. Haverne vil være årstidsvarierede med blomstrende træer, forskellige løgvækster og sommerblomstrende stauder som buske, blomster og krydderurter.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K