Nedsivning af regnvand i regnbede i Bryggervangen/Sct. Kjelds Kvarter, København

I forbindelsen med klimatilpasningen af København omdannes Bryggervangen til et nyt klimakvarter

En stor del af de faste befæstelser er fjernet og 30 % af regnvandet håndteres på overfladen i grønne arealer, hvor det nedsives.  Ved skybrud ledes det overskydende vand via skybrudsveje og rør til havnen. Frem for at bruge salt i vinterhalvåret, er intentionen at benytte Kaliumformiat i området som glatførebekæmpelse, hvilket muliggør nedsivning i grønne områder i et meget større omfang.

Projektet arbejder med First Flush metoden, hvor man leder det første beskidte regnvand på kørebanen i kloakken, men derefter leder det efterfølgende rene vand (Sekund Flush) til nedsivning i grønne områder.

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads vil i fremtiden fremstå som et sammenhængende og grønt byrum. En grøn ‘kilde’ på tværs af kvarteret, som vil bringe frodig natur ind i byen og skabe en bedre forbindelse imellem Fælledparken og Kildevældsparken.

Projektet definerer en særlig københavnsk bynatur, der lærer af karakteristiske københavnske biotoper som Utterslev Mose, Kongelunden og Amager Fælled. Resultatet er en bynatur, der på én gang er æstetisk og funktionel, biodivers og bæredygtig, vild og bylivsfremmende. En bynatur, der giver københavnerne en stærk æstetisk naturfølelse lige udenfor deres hoveddør

I forbindelsen med klimatilpasningen af København omdannes Bryggervangen til et nyt klimakvarter

 En stor del af de faste befæstelser er fjernet og 30 % af regnvandet håndteres på overfladen i grønne arealer, hvor det nedsives.  Ved skybrud ledes det overskydende vand via skybrudsveje og rør til havnen. Frem for at bruge salt i vinterhalvåret, er intentionen at benytte Kaliumformiat i området som glatførebekæmpelse, hvilket muliggør nedsivning i grønne områder i et meget større omfang.

Projektet arbejder med First Flush metoden, hvor man leder det første beskidte regnvand på kørebanen i kloakken, men derefter leder det efterfølgende rene vand (Sekund Flush) til nedsivning i grønne områder.

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads vil i fremtiden fremstå som et sammenhængende og grønt byrum. En grøn ‘kilde’ på tværs af kvarteret, som vil bringe frodig natur ind i byen og skabe en bedre forbindelse imellem Fælledparken og Kildevældsparken.

Projektet definerer en særlig københavnsk bynatur, der lærer af karakteristiske københavnske biotoper som Utterslev Mose, Kongelunden og Amager Fælled. Resultatet er en bynatur, der på én gang er æstetisk og funktionel, biodivers og bæredygtig, vild og bylivsfremmende. En bynatur, der giver københavnerne en stærk æstetisk naturfølelse lige udenfor deres hoveddør.

 

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K