Nedsivning af regnvand på Novo Nordisk i Bagsværd

Begge bygninger kommer til at ligge i en park på godt 4 hektar. Parken er skabt som et grønt rekreativt område til medarbejderne i Novo Nordisk, som i det daglige bevæger sig meget til fods og på cykel imellem de mange bygninger i Bagsværd. Parken giver desuden mulighed for, at nedsive al regnvand på grunden

Den ene bygning har grønt tag med en blanding af græsser og engvegetation med et minimalt indhold af sedum. Af vægtmæssige årsager er jord erstattet med letvægtsprodukter som kræver drypvanding. Denne kommer fra 2 store tanke, der opsamler regnvand fra tage samt fra omfangsdræn. Det øvrige regnvand afledes på terræn og i underjordiske stenkister, og ledes til 2 store faskiner. Anlægget kan håndtere en 100 års regn, og Novo Nordisk skal derfor ikke betale tilslutningsafgift.

Plantemæssigt er der benyttet en bred palet af hjemmehørende plantesamfund for at få maximal biodiversitet.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K