Nedsivning af regnvand, Tankefuld Svendborg

Tankefuld Svendborg er et projekt igangsat af Svendborg Kommune.

Som en led i Tankefuld, har Fyns Almennyttige Boligselskab etableret et nyt boligområde med fleretages bygninger, med en høj klimaprofil.

Mellem bygningerne er de overflader, der ikke er asfalteret, etableret med TTE armering ifyldt vasket grus/stenmel, der tillader nedsivning fra de vandrette flader.

Al regnvand fra tag ledes via åbne render til regnbede for nedsivning.

De permeable overflader andrager ca. 1600 m2.

På Svendborg kommunes hjemmeside kan man læse mere udførligt om projektet, se her

Se projektet på youtube her.

Se dele af lokalplanen her.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K