Nedsivning af regnvand ved Odense nye cykel- og atletikarena

I Odense er man i gang med at bygge en ny Cykel -og Atletik Arena. Kloaknettet omkring Odense Stadion og den nye cykelbane er allerede belastet, og i fremtiden kan der risikere at komme store oversvømmelser i tilfælde af voldsomt nedbør. Derfor bliver vandet fra den nye Arena i stedet ledt hen i en nærliggende park, hvor det vil danne en ny sø. I første omgang skal bassinet opsamle regnvand fra den overdækkede cykel og atletikbane, men på længere sigt er det også planen, at bassinet skal samle regnvand fra villaerne i området omkring cykelbanen.

Bassinet ligger i Højstrupparken/Bolbroparkens nordøstlige hjørne ved Langesøstien og Møllemarksvej. Det er et nedsivningsbassin uden afløb til kloakken, og bassinet håndterer tagvand fra den nye atletik- og cykelarena.

Kommunen og forsyningen har gjort deres bedste for at etablere et bassin, der både kan håndtere regnvand - og give parken et rekreativt løft. Derfor er der siddetrapper med beplantning i den ene ende af bassinet, og i den dybe del er der placeret trædesten, som børn og barnlige sjæle kan lege på.

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K