Nedsivning og afledning af regnvand på Tåsinge Plads, København

Klimatilpasningen af Tåsinge Plads skal styre og tilbageholde mest mulig af det regnvand, der falder omkring pladsen. Mod vest er landskabet hævet over jorden for at give plads til de eksisterende beskyttelsesrum og skabe en solskrænt, hvor besøgende kan trække ud og nyde en kaffe eller lege. Herfra skråner landskabet over mod et forsænket areal mod øst, hvor regnvandet derfor samler sig. Ved at aflede og nedsive regnvand fra tage og torv lokalt, holdes vandet fra kloakken, og det sikrer på den måde, at der er kapacitet i kloakken til at håndtere fremtidens skybrud.
Nedsivningsbassinet har et volumen, der har kapacitet til af forsinke og nedsive regnvand fra 6000 m2 befæstet areal omkring Tåsinge Plads. Ved skybrud er der overløb til Tåsingegade, der i fremtiden indrettes som skybrudsvej.

Se mere her:
http://www.klimakvarter.dk/byrum/tp/


Tåsinge plads plan A

Tåsinge plads foto 1

Tåsinge plads foto 2

Tåsinge plads foto 3

Tåsinge plads foto 4

Tåsinge plads foto 5

Tåsinge plads foto 6

Tåsinge plads foto 7

Tåsinge plads foto 8

Tåsinge plads foto 9

Tåsinge plads foto 10

 

 

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K