Nedsivning og fordampning af regnvand i SIF-parken, Silkeborg

4 punkthuse med lejligheder ligger på en gammel stadiongrund. Der er gode nedsivningsforhold, men grundvandsinteresser i området, så derfor ønskeer myndigheden ingen nedsivning af vejvand – kun af tagvand. Tagvand nedsiver via faskiner. For belægningsarealer skulle der tænkes i alternative metoder, når der samtidig var begrænset areal til rådighed. Modellen blev afdampning fra parkeringspladser i græsarmering – suppleret med forhøjede bede med træer, buske og stauder. Under græsarmering og bede er der magasiner med kraftig bassinfolie i bunden. Bygherre har i første omgang tilsået alt med græs, formentlig fordi anlægstidspunktet var for fremskredent til at plante.

Bygherre: Birch & Co. ApS. Internt sagsnr.: 17.287.

Anlægssum kendes ikke, da det er del af et samlet byggeprojekt. Anlægget fungerer således, at vejvand først nedsiver til magasiner, hvorfra det så afdampes via græs og planter (der er bl.a. indarbejdet stedsegrønne planter for at sikre afdampning året rundt). Magasinerne er forbundne for at sikre bedst mulig udnyttelse. Der er en overkapacitet i magasin-volumen for at sikre, at vandet kan være der om vinteren, når afdampningen er minimal. Beregninger af afdampning er sket ud fra landbrugsfaglige oplysninger. Der er udarbejdet en grundig vedligeholdelsesplan til bygherre.

Bygninger og udearealer ud over byggemodning er projekteret af Årstiderne Arkitekter. LAR-anlægget stod færdigt foråret 2019.

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K