Nedsivning og forsinkelse af vejvand på Gustav Holms Vej Århus

Håndtering af regnvand på Gustav Holms Vej

Siden oktober 2016 har kommunen været i gang med at forberede arbejdet med adskillelse af regn- og spildevand langs Gustav Holms Vej. Der er etableret en stor regnvandsledning under Vejlby Ringvej, som ender i et regnvandsbassin på Trianglen – det grønne område ved Bethesdavej og Gustav Holms Vej.

Gustav Holms Vej_Om idéen_1
Visualisering af regnvandsbassinet ved Trianglen

Tæt på dette bassin etablerer vi et skybrudsbassin i det område, hvor der er en fodboldbane. Ved kraftig regn kommer fodboldbanen til at fungere som et skybrudsbassin. Vandet fra de to bassiner vil løbe i en åben rende til et tredje regnvandsbassin i bunden af vejen, som allerede er etableret. Bassinerne har til formål at forsinke regnvandet og rense det, inden det bliver ledt ud i bugten.

Regnvandet fra boligerne i området skal ledes på overfladen ud i fem vejbede. Ved vejbumpene ledes regnvandet i underjordiske rør til renden på den modsatte side af vejen.

Gustav Holms Vej_Om idéen_2
Principskitse af regnvandshåndtering på Gustav Holms Vej.

Se mere om projekter i dette område her.

Læs mere om Jævndøgnsvej her.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K