Nedsivning og rensning af vejvand fra villaveje i Sorø

I et villakvarter lidt nord for Stenlille har Sorø Kommune og Sorø Forsyning sat et forsøgsprojekt i gang.

Sorø Forsyning har fået tilladelse til at nedsive alt regnvandet fra 3 mindre villaveje. Fra vejbanerne løber vandet først gennem brønde med kombineret sandfang og rensefilter. Derefter ledes vandet til aflange faskiner, der ligger under vejbanerne. Det er firmaet Enregis Scandinavia, der har leveret både brønde og faskiner. Dette system er testet og anvendt både i Tyskland og Holland.

Hverken Kommunen eller forsyningen er nervøse for forurening af grundvandet.  Tæt på ligger en landevej med en trafik på 15.000 biler pr. dag. Her siver vejvandet ned, uden at det har kunnet måles på grundvandet. Derfor forventer de ikke nogen speciel forurening fra villavejene med 50-100 biler pr. uge.

Vedligehold: Fremover vil filtrene blive taget op af filterbrøndene hvert halve år og kontrolleret for mængden af affaldsstoffer.

På basis af erfaringer med dette anlæg vil kommune/forsyning overveje at bruge denne løsning flere steder i kommunen.

Læse mere om sagen her.

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K