Nordhavn - en bæredygtig ny bydel

Den overordnede vision for Nordhavnen er, at den skal være fremtidens bæredygtige bydel i København. En bæredygtig by handler ikke kun om miljømæssig ansvarlighed, men også om værdiskabelse og social diversitet. Vedvarende energi og nye energiformer, optimal ressourceudnyttelse samt miljøvenlige transportformer skal være med til at sætte gøre Nordhavn til et foregangseksempel for bæredygtig byudvikling og miljørigtigt byggeri.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K