Nyt klimakvarter på Østerbro, København

Kommunen har en vision om en ny måde at håndtere regnvandet på – ved at skabe landskabelige kanaler i de bredeste gader i vores kvarter, som kan lede vandet ud til havnen, hvor det ikke gør nogen skade. At udvide kloaknettet, så det kan rumme enhver regn, vil være en dyr løsning, som vil kræve, at store dele af byen graves op. Det vil lamme trafikken i København i årevis.

Kommunen ønsker at finde innovative teknologiske løsninger, der på én og samme tid løser vores udfordringer med de store vandmængder og gør vores byrum grønnere til gavn for området og dets beboere. Vi skal finde holdbare løsninger på, hvordan vi håndterer regnvandet bedst muligt i kvarteret, både i hverdagen, og når der er skybrud.

Visionen er at kunne afkoble 30 % af den hverdagsregn, der falder, fra kloakken ved at se på nye løsninger i både byrum og gårdrum.

I 2013 vil spadestikket til de første projekter blive taget. Projektet afsluttes i år 2015/2016 med en international konference, hvor forskellige løsninger på klimatilpasningsproblemer udstilles til inspiration for resten af København og andre store byer.

Se mere her.

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K