Ørestad. Rensning af vejvand

Basisrapport: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66862/Dobbeltporos.pdf

”Byen slår rødder” - artikel i Samvirke om opfindelsen af Dobbeltporøs Filtrering: http://www.samvirke.dk/samvirke/arkiv/Sider/Byen sl%C3%A5r r%C3%B8dder.aspx

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K