Ørestad. Rensning af vejvand

I Ørestad afprøves Dobbeltporøs Filtrering. Vejvand fra 1,3 red. ha renses i pilotanlæg

I Ørestad, Københavns nye bydel på Amager, ledes regnvand fra tagene direkte til bydelens kanaler. Regnvand fra veje og P-pladser (vejvand) opsamles derimod i et separat system, der p.t. pumpes ud i Øresund, efter passage af sand- og olieudskiller. Det er målet at også vejvandet skal ledes til kanalsystemet, men da kanalerne tjener rekreative formål må vejvandet først underkastes en form for rensning for at opnå en passende kvalitet. Måske kan Dobbeltporøs Filtrering (DPF) klare opgaven.

I Byparken er der under plænen bygget et pilotanlæg til test af den dobbeltporøse filtreringsteknik. Teknikken er beskrevet under metoden ”Dobbeltporøs Filtrering”. Med en underjordisk placering ”stjæler” renseanlægget ikke pladsen i parken, der dermed bliver flerfunktionel. Vejvand fra CF Møllers vej, Arne Jacobsens Allé og fra P-pladsen ved Fields ankommer til filteret via en stikledning på den store ledning, der i øjeblikket bruges til bortpumpning af vejvandet fra området, der i alt er på ca. 32,5 red. ha. Anlægget er dimensioneret til at behandle 1/25-del af al vandet, svarende til 1,3 red. ha. Med en behandlingskapacitet i pilotanlægget på 18 m3/timen kan 95 % af årsafstrømningen fra de 1,3 red. ha. renses. Bag afprøvningen står By & Havn, Københavns Energi, Realdania, Københavns Kommune, Rambøll og Københavns Universitet. Vand fra pumpestation (CBI)
 
I pilotanlægget afprøves to versioner af et Dobbeltporøst Filter: DPF-6-Lag og DPF-18-Lag. Begge filtre er 50 m lange, 3,4 m bredde og har en dimensioneret hydraulisk kapacitet på 9 m3/t. DPF-6-Lag er billigere at opføre end DPF-18-Lag, der til gengæld har større kapacitet og forventes at rense vandet bedre. DPF-6-Lag er opbygget af 6 dobbeltlag, der hver består af en 10 mm tyk kalkmåtte (lavprorøst fangstlag) og et 6 mm tykt højporøst strømningslag, i alt 9,6 cm. DPF-18-Lag består af 18 vandrette dobbeltlag, hvor hvert dobbeltlag består af en 10 mm tyk kalkmåtte og et 4 mm tykt strømningslag, i alt 25,2 cm.

I første halvår 2007 blev der taget prøver af vejvand ved indløbet og ved hvert udløb. I alt 25 regnhændelser blev analyseret i perioden. Indløbsvandet indeholdt i gennemsnit 123 mg suspenderet stof (SS) pr. L. Suspenderet stof er de små jord- og slidpartikler fra vejmiljøet, der findes opslemmet i vejvandet. Efter passage af DPF-6-Lag var indholdet reduceret til i gennemsnit 10,5 mg/L, mens vejvandet efter passage af DPF-18-Lag i gennemsnit kom ned på 1,4 mg SS/L. Begge DPF-versioner kan dermed overholde Københavns Kommunes krav på 25 mg SS/L. Samtidig med fjernelsen af det suspenderede stof blev vejvandets indhold af tungmetaller reduceret i stort omfang. Hovedresultat er vist i metodebeskrivelsen. Følg link til Basisrapport for en fuld beskrivelse

Sonia Sørensen, KE: ”Fra KE’s side følger vi spændt med i afprøvningen. Vi har brug for den slags teknikker for at kunne opfylde de politiske målsætninger for vandkvaliteten i København. På baggrund af de første resultater har vi afsat midler i Spildevandsplan 2008 til et fuldskalaanlæg. Dette kan blive en realitet hvis Dobbeltporøs Filtrering kan leve op til rensekrav og ser fornuftigt ud økonomisk.”

Placering
Byparken i Ørestad, Center Boulevard, 2300 København S
GPS (Krak): Lat: N 55º 38.074' Long: E 012º 34.563'
Googlemap link: http://maps.google.dk/?ie=UTF8&ll=55.634242,12.574477&spn=0.001157,0.003307&t=h&z=19

Dato
Beskrivelsen er udarbejdet juni 2009.

Kontaktperson
Navn: Seniorforsker Marina Bergen Jensen
Organisation: Skov og Landskab, KU-Life, Rolighedsvej 23, DK-1958 Frederiksberg C
E-mail: mbj@life.ku.dk
Telefon: 35 33 17 97

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K