Opsamling og nedsivning af regnvand i regnbede på Skovskolen , Nødebo

Regnvand fra tage og stier opsamles i render på overfladen og ledes til 2 større regnbede, hvor vandet nedsives.  Ved skybrud har systemet overløb til kloaksystemet. På skovskolen uddannes elever i grøn regnvandshåndtering og anlægget kan således bruges i undervisningen. Beplantningen i regnbedene vil variere og erfaringer bruges til at blive bedre til at vurder hvilke type af planter, der trives i regnbede under bestemte vilkår.

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K