Otto Krabbes Plads. Naturgrøn mur

Tagvand håndteres via naturmur
Gavlen på en ejendom med 10 lejligheder er på den nederste halvdel (op til hhv. 2. og 3. sals højde) beklædt med et til to ekstra lag mursten i en kunstnerisk udformning. Der er brugt gamle, genbrugte mursten med struktur, muret op således, at de skaber mindre afsatser, hvor planter nemt kan etablere sig. Flere steder er der muret åbninger til hulrum bag murværket som redepladser til fugle. Da det er en sydvendt gavl er der foran murværket og på begge sider af altanerne op til 4. sal, opsat metaltråde til slyngplanter. Planterne skal skygge og køle, samt indramme de blå flader, hvor vandet to gange dagligt løber ned.

Vandet fra det 230 m2 store tag opsamles og ledes til en 12 m3 vandtank. Fra vandtanken pumpes regnvandet op til 2. og 3. sals højde, hvorfra det løber ned ad flere blå ’vandfald’, hvorfra der undervejs med vilje ’spildes’ lidt for at fremme plantevæksten. Vandet strømmer ned i et åbent bassin via en slyngende ’bæk’, der løber langs gavlen og ender i en lille dam med overløb til vandtanken. Vandtanken har overløb til faskine uden overløb til kloak.

 

Marijke ZMarijke Zwaan, ByhaveNetværket, udtaler: Den grønne væg eller ’naturmur’ kan betragtes som vertikal økologisk vandhave, der beriger det lokale miljø.

 

Etableringsomkostninger
Da alt regnvand fra ejendommen afledes lokalt har beboerne fået tilbagebetalt deres del af tilslutningsbidraget for regnvand.

Drift og vedligehold
Foreningen Den Vertikale Have har ansvaret for det. Men da murværket står på Otto Krabbes Plads står Københavns Kommune for renholdelse i bede og befæstelserne foran. Foreningen er ansvarlig i 10 år, derefter overgår ansvaret til Kommunen. Financiering af vedligeholdelsen stammer fra tilbagebetalingsbeløbet fra kloaktilslutningsafgiften og fra mange private virksomheds- og enkeltpersoners donationer.
 

Kontaktperson
Navn: Marijke Zwaan
Organisation: ByhaveNetværket
Email: byhavenetvaerket@yahoo.com
Telefonnr.: 2332 1328

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K