Parcelhus med nedsivning i faskine og græsplænen (Brøndby 14)

Lindevang, Brøndby 14, figur 1, ny
Figur 1 viser skitse over anlægget

Fotos
Lindevang, Brøndby 14, foto 1

Foto 1 viser faskinen i forhaven kan ses i græstæppet

Lindevang, Brøndby 14, foto 2
Foto 2 viser overløbet fra faskinen i forhaven til græsplænen

Lindevang, Brøndby 14, foto 3
Foto 3 viser eksisterende hulninger i græsplænen bruges til opmagasinering og nedsivning af tagvandet

Lindevang, Brøndby 14, foto 4
Foto 4 viser eksisterende hulninger i græsplænen bruges til opmagasinering og nedsivning af tagvandet

Lindevang, Brøndby 14, foto 5
Foto 5 viser eksisterende hulninger i græsplænen bruges til opmagasinering og nedsivning af tagvandet

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K