Parcelhus med nedsivning i græsplæne og regnbed (Middelfart 1)

Regnvand fra tag føres i rør under terrassen væk fra huset. En græsrende leder det videre til et regnbed i den ene side, og til en forsænkning i græsset i den anden side. Der er ikke overløb og anlægget er dimensioneret til en 25 årshændelse.

Haveselskabet har i tæt samarbejde med haveejere, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand samt NIRAS lavet 7 demonstrationshaver i Middelfart. I haverne håndteres 95 % af tag- og overfladevand ved nedsivning i haverne. Det resterende vand ledes til et vandløb i skoven bag haverne.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K