Parcelhus med nedsivning i græsplæne og regnbed (Middelfart 3)

Tagrenderne er vendt, så vandet afledes til baghaven. Regnvand fra tag føres i rør under terrassen væk fra huset. En snoet rende i chaussesten leder vandet langs eksisterende bed til et regnbed. Et dræn under renden gør, at regnvand også ledes ud i bedene langs renden. Regnbedet har overløb til åen i skoven. Der givet udledningstilladelse til overløbet.

Haveselskabet har i tæt samarbejde med haveejere, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand samt NIRAS lavet 7 demonstrationshaver i Middelfart. I haverne håndteres 95 % af tag- og overfladevand ved nedsivning i haverne. Det resterende vand ledes til et vandløb i skoven bag haverne.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K