Parcelhus med nedsivning i græsplæne og regnbed (Middelfart 5)

Tagrenderne er vendt, så vandet afledes til baghaven. Regnvand fra tag føres i rør under terrassen væk fra huset. Terrassen har permeabel belægning. En græsrende leder vandet til en lavning i græsplænen (bålplads), hvor det sives ned.  Der er overløb fra bålpladsen til åen i skoven bag haven. Der er givet udledningstilladelse.

Haveselskabet har i tæt samarbejde med haveejere, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand samt NIRAS  lavet 7 demonstrationshaver i Middelfart. I haverne håndteres 95 % af tag- og overfladevand ved nedsivning i haverne. Det resterende vand ledes til et vandløb i skoven bag haverne.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K