Parcelhus med nedsivning i græsplænen, i et regnbed og i grøft (Brøndby 6)

Lindevang, Brøndby 6, figur 1
Figur 1 viser en skitse over ejendommen

Fotos
Lindevang, Brøndby 6, foto 1

Foto 1 viser grøften ved indkørslen set fra huset

Lindevang, Brøndby 6, foto 2
Foto 2 viser grøften ved indkørslen set fra vejen

Lindevang, Brøndby 6, foto 3
Foto 3 viser regnvandsbedet i forhaven

Lindevang, Brøndby 6, foto 4
Foto 4 viser ligeledes regnvandsbedet i forhaven

Lindevang, Brøndby 6, foto 5
Foto 5 viser renden, som leder vandet ud til regnvandsbedet i forhaven

Lindevang, Brøndby 6, foto 6
Foto 6 viser lavningen i baghaven, hvor ca. 1/3 del af tagarealet afvandes til

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K