Parcelhus med nedsivning i græsplænen, i et regnbed og i grøft (Brøndby 6)

Ejeren har valgt at håndtere alt regnvand på overfladen i en grøft og et regnbed samt i en naturlig lavning i græsplænen.

Regnvandet fra halvdelen af tagarealet på forsiden af huset ledes via en betonrende til en grøft (foto 1 og 2). Grøften ligger langs indkørslen og kan ses fra vejen. Bunden af grøften er dækket med sten og har en permeabelbund til en underliggende faskine.

I forhaven er der yderligere etableret et regnbed, som nedsiver regnvandet fra den anden halvdel af tagareal på forsiden af huset (foto 3 og 4). Regnvandet ledes først til en regnvandstønde (foto 5) for derefter at ledes videre gennem et rør til regnbedet, hvor vandet kan nedsive.

I baghaven findes en naturlig lavning, hvor regnvandet fra tagarealet på bagsiden af huset ledes til og nedsiver (foto 6). For enden af baghaven er der etableret en sikringsvold af overskudsjord, som ligger langs skellet.

Parcelhusvejen Lindevang i Brøndby Strand danner udgangspunkt for et demonstrationsprojekt. 15 parcelhusejere har afkoblet deres regnvand fra fælleskloaksystemet for at aflaste kloaksystemet med en kombination af regnvandsbede, lavninger i græsplæner og faskiner.

Projektet formål er dels at udvikle løsninger i forhold til anlægsteknik og myndighedsbehandling, samt at udbrede erfaringerne.

Projektet er en del af et samlet projekt, hvor også vejvandet fra Lindevang skal afkobles og en Plan B løsning for vejen og haverne undersøges.

Dimensionering
Projektet er dimensioneret til en 5 års regnvandshændelse. Der er afkoblet ca. 2200 m2 tagflade areal i alt.

Kontaktpersonen (rådgiver/konsulent/forsker/producent/forsyning/kommune) udtaler:
”Sammen med de øvrige initiativer i området, vil projektet forhåbentligt betyde, at vi sparer at skulle udbygge vores rørsystemer så meget, som vi ellers skulle. Samtidig er det fornuftigt, at borgerne får noget ud af regnvandet lokalt i stedet for, at det skal sendes helt her ud til spildevandscenteret” siger projektleder Søren Hansen, Spildevandscenter Avedøre.

Partner
Projektejere: Brøndby Kloakforsyning, Spildevandscenter Avedøre og Brøndby Kommune
Rådgivere: Orbicon og Haveselskabet
Entreprenører: Per Aarsleff og Lars Voss

Se også beskrivelserne for parcelhus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 9.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K