Parcelhus med nedsivning i græsplænen (Middelfart 6)

Tagrenderne er vendt, så vandet afledes til baghaven. Regnvand fra tag føres i rør under terrassen væk fra huset. Vandet opsamles i en brønd til genbrug. Brønden har overløb til et dekorativt kar. Vandet ledes videre i en bred græsrende, hvor det bremses af stensætninger og planter. Græsplænen kan nedsive 95 % af den årlige nedbør. Resten ledes til åen i skoven bag haven. Der er givet udledningstilladelse.

Haveselskabet har i tæt samarbejde med haveejere, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand samt NIRAS  lavet 7 demonstrationshaver i Middelfart. I haverne håndteres 95 % af tag- og overfladevand ved nedsivning i haverne. Det resterende vand ledes til et vandløb i skoven bag haverne.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K