Parcelhus med nedsivning i græsplænen og i et regnbed (Brøndby 8)

Lindevang, Brøndby 8, figur 1
Figur 1 viser en skitse over ejendommen

Fotos
Lindevang, Brøndby 8, foto 1

Foto 1 viser lavningen i græsplænen

Lindevang, Brøndby 8, foto 2
Foto 2 viser renden som leder vandet langs hækken og videre ud i græsplænen

Lindevang, Brøndby 8, foto 3
Foto 3 viser renden i røndemosaik

Lindevang, Brøndby 8, foto 4
Foto 4 viser den eksisterende gangsti, som leder vandet til regnvandsbedet

Lindevang, Brøndby 8, foto 5
Foto 5 viser regnvandsbedet

Lindevang, Brøndby 8, foto 6
Foto 6 viser gangstien set fra haven

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K