Parcelhus med nedsivning i græsplænen og i et regnbed (Brøndby 8)

Ejeren har valgt at håndtere alt regnvand på overfladen i et regnvandsbed og i en naturlig lavning i græsplænen.

Regnvandet fra tagarealet på den nordlige del af huset ledes via en rende i røndemosaik til en naturlig lavning i græsplænen, hvor vandet nedsiver (foto 1, 2 og 3). Lavningen har overløb til græsplænen under ekstreme regnvandshændelser.

Regnvandet fra tagarealet fra den resterende del af huset ledes via en eksisterende gangsti til et regnvandsbed med overløb til faskine (foto 4, 5 og 6). Regnvandsbedet er placeret op til gangstien, hvor en mindre fordybning i stien, leder vandet videre til bedet.

Parcelhusvejen Lindevang i Brøndby Strand danner udgangspunkt for et demonstrationsprojekt. 15 parcelhusejere har afkoblet deres regnvand fra fælleskloaksystemet for at aflaste kloaksystemet med en kombination af regnvandsbede, lavninger i græsplæner og faskiner.

Projektet formål er dels at udvikle løsninger i forhold til anlægsteknik og myndighedsbehandling, samt at udbrede erfaringerne.

Projektet er en del af et samlet projekt, hvor også vejvandet fra Lindevang skal afkobles og en Plan B løsning for vejen og haverne undersøges.

Dimensionering
Projektet er dimensioneret til en 5 års regnvandshændelse. Der er afkoblet ca. 2200 m2 tagflade areal i alt.

Kontaktpersonen (rådgiver/konsulent/forsker/producent/forsyning/kommune) udtaler:
”Sammen med de øvrige initiativer i området, vil projektet forhåbentligt betyde, at vi sparer at skulle udbygge vores rørsystemer så meget, som vi ellers skulle. Samtidig er det fornuftigt, at borgerne får noget ud af regnvandet lokalt i stedet for, at det skal sendes helt her ud til spildevandscenteret” siger projektleder Søren Hansen, Spildevandscenter Avedøre.

Partner
Projektejere: Brøndby Kloakforsyning, Spildevandscenter Avedøre og Brøndby Kommune
Rådgivere: Orbicon og Haveselskabet
Entreprenører: Per Aarsleff og Lars Voss

Se også beskrivelserne for parcelhus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K