Parcelhus med nedsivning i græsplænen og i et regnbed (Brøndby 9)

Lindevang, Brøndby 9, figur 1
Figur 1 viser en skitse over ejendommen

Fotos
Lindevang, Brøndby, foto 1

Foto 1 viser regnvandsbedet set fra huset

Lindevang, Brøndby, foto 2

Foto 2 viser regnvandsbedet set fra vejen

Lindevang, Brøndby, foto 3
Foto 3 viser betonrenden og dens udløb til regnvandsbedet

Lindevang, Brøndby, foto 4
Foto 4 viser en del af beplantningen i regnvandsbedet

Lindevang, Brøndby, foto 5
Foto 5 viser lavningen og sikringsvolden i baghaven

Lindevang, Brøndby, foto 6
Foto 6 viser nedløbsrøret, som leder vandet ud på græsplænen

Lindevang, Brøndby, foto 7
Foto 7 viser betonrenden, som leder vandet ud på græsplænen

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K