Parcelhus med nedsivning i græsplænen og i et regnbed (Brøndby 9)

Ejeren har valgt at håndtere alt regnvand på overfladen i et regnbed og i en nyetableret lavning i græsplænen.

Regnvandet fra tagarealet på forsiden af huset ledes via en betonrende til et regnbed (foto 1, 2, 3 og 4). Bedet ligger ud til vejen og er fyldt med sten i bunden. Under en del af regnvandsbedet er der nedgravet en faskine, hvor vandet fra bedet nedsiver til. I baghaven er der etableret en ny lavning i græsplænen med en sikringsvold af overskudsjord på ydersiden (foto 5). I lavningen har ejeren etableret en bålplads. Regnvandet fra den resterende del af tagarealet på huset ledes under terrassen i rør og videre ud på græsplænen, hvor vandet løber videre ned til lavningen og nedsiver (foto 6).  Regnvandet fra den overdækket udestue ledes til lavningen via en betonrende, som ligger i græsplænen (foto 7).

Parcelhusvejen Lindevang i Brøndby Strand danner udgangspunkt for et demonstrationsprojekt. 15 parcelhusejere har afkoblet deres regnvand fra fælleskloaksystemet for at aflaste kloaksystemet med en kombination af regnvandsbede, lavninger i græsplæner og faskiner.

Projektet formål er dels at udvikle løsninger i forhold til anlægsteknik og myndighedsbehandling, samt at udbrede erfaringerne.

Projektet er en del af et samlet projekt, hvor også vejvandet fra Lindevang skal afkobles og en Plan B løsning for vejen og haverne undersøges.

Dimensionering
Projektet er dimensioneret til en 5 års regnvandshændelse. Der er afkoblet ca. 2200 m2 tagflade areal i alt.

Kontaktpersonen (rådgiver/konsulent/forsker/producent/forsyning/kommune) udtaler:
”Sammen med de øvrige initiativer i området, vil projektet forhåbentligt betyde, at vi sparer at skulle udbygge vores rørsystemer så meget, som vi ellers skulle. Samtidig er det fornuftigt, at borgerne får noget ud af regnvandet lokalt i stedet for, at det skal sendes helt her ud til spildevandscenteret” siger projektleder Søren Hansen, Spildevandscenter Avedøre.

Partner
Projektejere: Brøndby Kloakforsyning, Spildevandscenter Avedøre og Brøndby Kommune
Rådgivere: Orbicon og Haveselskabet
Entreprenører: Per Aarsleff og Lars Voss

Se også beskrivelserne for parcelhus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K