Parcelhus med nedsivning i græsplænen og i faskine (Brøndby 2)

Ejeren har valgt at håndtere regnvandet på overfladen i en nyetableret lavning i græsplænen, samt i en faskine.

Regnvandet fra halvdelen af tagarealet ledes via et rør til en faskine i forhaven (foto 1). Faskinen er placeret i forhold til eksisterende beplantning således at forhavens udtryk forbliver uændret. Den anden halvdel af tagarealet ledes via en betonrende til en nyetableret lavning i græsplænen (foto 2 og 3). Betonrenden er placeret, så den falder naturligt ind i den eksisterende belægning omkring huset. Redskabsskuret afvandes ligeledes til lavningen i græsplænen (foto 4).

Parcelhusvejen Lindevang i Brøndby Strand danner udgangspunkt for et demonstrationsprojekt. 15 parcelhusejere har afkoblet deres regnvand fra fælleskloaksystemet for at aflaste kloaksystemet med en kombination af regnvandsbede, lavninger i græsplæner og faskiner.

Projektet formål er dels at udvikle løsninger i forhold til anlægsteknik og myndighedsbehandling, samt at udbrede erfaringerne.

Projektet er en del af et samlet projekt, hvor også vejvandet fra Lindevang skal afkobles og en Plan B løsning for vejen og haverne undersøges.

Dimensionering
Projektet er dimensioneret til en 5 års regnvandshændelse. Der er afkoblet ca. 2200 m2 tagflade areal i alt.

Kontaktpersonen (rådgiver/konsulent/forsker/producent/forsyning/kommune) udtaler:
”Sammen med de øvrige initiativer i området, vil projektet forhåbentligt betyde, at vi sparer at skulle udbygge vores rørsystemer så meget, som vi ellers skulle. Samtidig er det fornuftigt, at borgerne får noget ud af regnvandet lokalt i stedet for, at det skal sendes helt her ud til spildevandscenteret” siger projektleder Søren Hansen, Spildevandscenter Avedøre.

Partner
Projektejere: Brøndby Kloakforsyning, Spildevandscenter Avedøre og Brøndby Kommune
Rådgivere: Orbicon og Haveselskabet
Entreprenører: Per Aarsleff og Lars Voss

Se også beskrivelserne for parcelhus 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K