Parcelhus med nedsivning i græsplænen og i faskine (Brøndby 3)

Lindevang, Brøndby 3, figur 1
Figur 1 viser en skitse over ejendommen

Fotos
Lindevang, Brøndby 3, foto 1

Foto 1 viser forhaven, hvor faskinen er nedgravet

Lindevang, Brøndby 3, foto 2

Foto 2 viser ligeledes forhaven

Lindevang, Brøndby 3, foto 3

Foto 3 viser lavningen i græsplænen med jordvolden i baggrunden

Lindevang, Brøndby 3, foto 4

Foto 4 viser betonrenden set fra huset

Lindevang, Brøndby 3, foto 5

Foto 5 viser betonrenden set fra haven

Lindevang, Brøndby 3, foto 6

Foto 6 viser nedløbsrøret fra huset og renden ud til lavningen i græsplænen

Lindevang, Brøndby 3, foto 7
Foto 7 viser betonrenden, som leder vandet under hækken

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K