Parcelhus med nedsivning i græsplænen og i faskine (Brøndby 3)

Ejeren har valgt at håndtere størstedelen af regnvandet i to store eksisterende lavninger i baghaven samt i en faskine.

Regnvandet fra tagareal på forsiden af huset ledes via rør til en faskine, som er nedgravet langs vejen (foto 1 og 2). På bagsiden af huset ledes en del af regnvandet fra tagarealet under en eksisterende terrasse via et rør, og videre via en betonrende til en naturlig lavning i græsplænen (foto 3,4 og 5). Vandet vil her nedsive. For enden af baghaven er der etableret en jordvold af overskudsjord for at regnvandet kan stuve op på græsplænen under ekstreme regnvandshændelser og derefter nedsive. Den resterende del af tagarealet afvandes ligeledes til en naturlig lavning i græsplænen via betonrender. Betonrenderne er placeret langs og under beplantningen i kanten af haven (foto 6 og 7).

Parcelhusvejen Lindevang i Brøndby Strand danner udgangspunkt for et demonstrationsprojekt. 15 parcelhusejere har afkoblet deres regnvand fra fælleskloaksystemet for at aflaste kloaksystemet med en kombination af regnvandsbede, lavninger i græsplæner og faskiner.

Projektet formål er dels at udvikle løsninger i forhold til anlægsteknik og myndighedsbehandling, samt at udbrede erfaringerne.

Projektet er en del af et samlet projekt, hvor også vejvandet fra Lindevang skal afkobles og en Plan B løsning for vejen og haverne undersøges.

Dimensionering
Projektet er dimensioneret til en 5 års regnvandshændelse. Der er afkoblet ca. 2200 m2 tagflade areal i alt.

Kontaktpersonen (rådgiver/konsulent/forsker/producent/forsyning/kommune) udtaler:
”Sammen med de øvrige initiativer i området, vil projektet forhåbentligt betyde, at vi sparer at skulle udbygge vores rørsystemer så meget, som vi ellers skulle. Samtidig er det fornuftigt, at borgerne får noget ud af regnvandet lokalt i stedet for, at det skal sendes helt her ud til spildevandscenteret” siger projektleder Søren Hansen, Spildevandscenter Avedøre.

Partner
Projektejere: Brøndby Kloakforsyning, Spildevandscenter Avedøre og Brøndby Kommune
Rådgivere: Orbicon og Haveselskabet
Entreprenører: Per Aarsleff og Lars Voss

Se også beskrivelserne for parcelhus 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K