Parcelhus med nedsivning i regnbed (Middelfart 2)

Tagrenderne er vendt, så vandet afledes til baghaven. En eksisterende beholder samler tagvand fra udhus og pavillon. Regnvand fra tag føres i rør under terrassen væk fra huset. En snoet rende i chaussesten leder vandet til et regnbed, som også modtager vand fra naboen. 95 % af nedbøren nedsives. Resten løber ud i åen i skoven bag haven. Forbindelsen til naboen er tinglyst på begge matrikler, og der er udledningstilladelse til åen.

Haveselskabet har i tæt samarbejde med haveejere, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand samt NIRAS  lavet 7 demonstrationshaver i Middelfart. I haverne håndteres 95 % af tag- og overfladevand ved nedsivning i haverne. Det resterende vand ledes til et vandløb i skoven bag haverne.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K